Sústreď sa - Energy Top


“Druhý dych” pre centrálny nervový systém

Môže to znieť ako fráza, ale skutočnosť je taká, že dnešné časy priniesli závažné zmeny aj na poli pracovnej činnosti a nevyhnutnosť osvojiť si a naučiť sa niečo celkom iné, než čo človek doposiaľ robil. Na udržanie zamestnania musí človek neraz absolvovať vysokú školu – často po tridsiatke, štyridsiatke a popri práci. Ako to prebieha v realite? Po celodennom zhone krátky spánok (v lepšom prípade, v horšom takmer žiadny), ráno sa človek prebudí unavený, v práci nervy, zhon, stres. Všetko chce urobiť tak, ako sa vyžaduje. Po práci prichádzajú na rad najmä pre ženy nákupy, domáce práce. Na večerné hodiny zostane učivo, ktoré nie a nie “liezť” do hlavy. Medzi riadkami sa zapletie “synovi musím zajtra kúpiť nohavice”, “tie záclony sú už špinavé, musím ich oprať” – a za hodinku, dve sa človek budí s hlavou sklopenou nad knihou a strnutou šijou. “Zasa som sa nič nenaučil/a,” povie si, a na druhý deň sa všetko opakuje a únava sa neľútostne prehlbuje.
Časom sa príde na to, že ani káva, ani “krídladávajúce” energetické nápoje nepomáhajú, a čím ďalej, tým častejšie to “škrípe” aj s telesným zdravím. Stres sa prehlbuje a mentálne funkcie sa zhoršujú.

Duša býva v srdci, ale pracuje v mozgu

Čínska tradícia hovorí, že mozog potrebuje na svoju dobrú činnosť súhru všetkých energetických sústav, všetky kvality energie. Akonáhle je nedostatok alebo disharmónia v ktoromkoľvek systéme, zákonite sa to prejaví aj na jeho funkciách. Základnou požiadavkou na zabezpečenie vyváženého, dobrého chodu mozgu (CNS), je priechodná, zdravá sieť ciev – veď prostredníctvom nich sa do neho dostanú potrebné živiny a akákoľvek porucha v srdcovo-cievnom systéme vedie k zhoršeniu procesov: či už v riadiacej činnosti alebo vo “vyšších” – mentálnych alebo “poznávacích” – analytických a pamäťových schopnostiach.

Stav psychiky, duše, je ďalším kardinálnym faktorom. City a emócie dokážu blokovať aj mentálne procesy. “Duša býva v srdci, ale pracuje v mozgu”, hovorí stará múdrosť. Ako dokáže pracovať duša ubíjaná strachom, úzkosťou, napätím a potlačovaným hnevom? Myslím, že na to je jednoduchá odpoveď, také stavy sme zažili asi všetci.

Kompletný servis pre CNS

Stimaral je podľa mňa jednoznačne ideálnym pomocným prípravkom na zvládnutie náročných situácií vo všeobecnosti. Svojimi bioinformáciami a vplyvom na energetiku systémov srdca, dráhy perikardu (“pána ciev”), pľúc, pečene, riadiacej dráhy, atď., obsahom až piatich adaptogénov, poskytuje kompletný servis aj pre CNS. Nenásilne, zdravo zvyšuje schopnosť koncentrácie, vnímania detailov, uvoľňuje emocionálne napätie a zabezpečuje plnohodnotný, nerušený spánok, čím umožňuje regenerovať sily na každej úrovni.


Nemôžeme však zabudnúť na Celitin (ktorý sa teší čím ďalej, tým väčšej obľube aj medzi mladými študentmi). Okrem údržby ciev dodá aj “maškrtu” pre nervové bunky. Celitin a Stimaral zabezpečujú dostatok energie a živín pre mozog a jeho mnestické funkcie, a to bez negatívnych vedľajších účinkov. Treba dodať, že prispievajú k celkovému zdraviu, udržiavajú obranyschopnosť organizmu voči nepriaznivým faktorom okolia a choroboplodným mikroorganizmom. Môžu ich užívať mladí aj starší a ich pozitívny účinok sa dá zažiť a overiť si aj vtedy, keď už mnohé iné prostriedky zlyhali.

Samozrejme, nenaučia sa za nás, ale s ich pomocou sa skráti doba osvojenia si informácií, pričom ich “trvanlivosť” nie je skrátená – práve naopak. V potrebnej chvíli sa vynoria aj také vedomosti, ktoré sme už považovali za dávno zabudnuté. Napokon, môžete si to overiť sami.